Obrazac za jednostrani raskid ugovora - Fotopuzzle

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti slijedeće podatke svoje ime i prezime, adresu, kontakt broj, adresu elektroničke pošte, broj i datum računa te datum primitka robe, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predana u posjed roba koja je predmet ugovora.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na Vaš IBAN. Molimo pošaljite nam Vaš IBAN. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu pošaljite na Odjel reklamacija na adresi: Castel San Pietro Terme 14, 51410 Opatija, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe snosite sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Iznimno, kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora koji se odnosi na:

  • pružanje usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka u kojem je kupac imao pravo tražiti raskid ugovora
  • prodaju proizvoda izrađenih na temelju kupčeve specifikacije i/ili proizvoda izrađenih isključivo za kupca
  • prodaju proizvoda koji se ne mogu vratiti u izvornu tvorničku ambalažu/oblik, odnosno u izvorni oblik za daljnju prodaju

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na gore navedenom linku. Potrebno ga je ispuniti, potpisati i poslati putem elektroničke pošte na info(at)fotopuzzle.com.hr.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom ili običnom poštom.