Uvjeti korištenja internet trgovine Fotopuzzle

PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Internetska stranica www.fotopuzzle.com.hr je u vlasništvu trgovačkog društva Puzzle Shop j.d.o.o. (dalje u tekstu: Trgovačko društvo). Trgovačko društvo omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.fotopuzzle.com.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja). Korištenjem Internet trgovine Fotopuzzle (dalje u tekstu: Internet trgovine) i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni fotopuzzle.com.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene fotopuzzle.com.hr i svih povezanih pod-domena te pripadajućeg sadržaja korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Internet trgovine u skladu s ovim Uvjetima korištenja, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Internet trgovine vrši se u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete i Uvjete korištenja te se smatra da su korisnici korištenjem Internet trgovine ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice ne postupanja u skladu s odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Trgovačko društvo pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Trgovačko društvo pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i pod-stranica koje su sastavni dio Internet trgovine, u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Trgovačko društvo pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Internet trgovini te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta korištenja.

Trgovačko društvo nije odgovorno za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet trgovine te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet trgovine.

Korištenjem sadržaja ove trgovine korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na stranici Internet trgovine, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima korištenja.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i softver Internet trgovine zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet Internet trgovine, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima korištenja ili je rezultat prethodnog odobrenja Trgovačkog društva.

Usluge Internet trgovine zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima korištenja. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima korištenja izričito je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja Internet trgovine, Trgovačko društvo pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koriste Internet trgovinu.

Korištenje usluga Internet trgovine odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Internet trgovine od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Trgovačko društvo ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

KORIŠTENJE STRANICA INTERNET TRGOVINE FOTOPUZZLE

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Internet trgovine, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima korištenja i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-poštu (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima korištenja, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Trgovačko društvo ovlašteno potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku osobu. Registracijom za usluge Internet trgovine, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe.

Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge fizičke osobe.

Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.

Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje Internet trgovine za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam).

Za kršenje odredbi ovih Uvjeta korištenja, Trgovačko društvo zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan unijeti ispravnu i važeću osobnu adresu e-pošte, odabrati sigurnosnu lozinku te dostaviti sve ostale tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga Internet trgovine.

Korisnik je obvezan čuvati svoju sigurnosnu lozinku i podatke o korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA

Ukoliko korisnik koristi Internet trgovine kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini na daljinu istiniti te prihvaća ove Uvjete korištenja te Uvjete prodaje.

 

 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su dana 01.01.2021. na fotopuzzle.com.hr

Zadnja izmjena: 01.01.2021.